tour guide

Management Team

  1. Jit Bahaur Ghale
  2. Min Bahadur Ghale
  3. Suk Bahadur Bishwokarma.
  4. Dhani Ram Ghale
  5. Man Bahadur Ghale
  6. Bodani Ghale
  7. Ganesh Bahadur Ghale
  8. Jeet Bahadur Ghale